O NÁS

| Stručně z historie |

Vítáme Vás na webových stránkách zámečku Korozluky, který leží na jižní straně Jánského vrchu. Zámeček měl, jako nemálo historických kulturních památek, pohnutý osud, který se začal psát odsunem rodiny Richterových, kterým byl zámeček zkonfiskován v roce 1946 na základě Benešových dekretů. Budova od této chvíle sloužila jako ubytovna při osídlování českého pohraničí a tímto započaly první nevhodné zásahy do budovy. Poté v roce 1952 zde byl dívčí internát a v roce 1953 byl celý areál předán k využívání zemědělskému učilišti, které v nevhodných a v mnoha směrech devastujících aktivitách pokračovalo až do roku 1970. Do již zanedbaného a ekologicky velice zatíženého parku přistavělo ještě železobetonový internát a krátce nato celý areál opustilo pro nedostatek místa. Zemědělské družstvo bylo posledním, kdo devastaci svojí činností podpořilo a po jeho odchodu celý areál bez povšimnutí 20 let chátral až byl nakonec určen k demolici.

Prohlídky nejsou pevně stanoveny a probíhají v termínech, které jsou uveřejněny na webových stránkách Zámku Korozluky.

Po roce 1990

Torzo obvodových zdí, bez střech, stropů, schodišť, oken i dveří. Park zarostlý nálety, s obrovskou ekologickou zátěží. Takový byl pohled v roce 1995, kdy se nám podařilo zámeček získat do vlastnictví. Hned v tomto roce jsme začali se záchranou a postupnou obnovou budovy zámečku a o něco později i s revitalizací parku. V roce 2008 jsme se i s malinkým synkem na zámečku usadili natrvalo. V témže roce také přivítali první návštěvníky, začali pořádat první kulturní akce a první svatební obřady. Naše rodina se ještě rozrostla a toto místo se pro nás stalo domovem. Domovem, ve kterém je stále ještě co zachraňovat, opravovat i revitalizovat a také budovat.  A tak se dál snažíme posouvat a každý úspěšný krok nás upřímně těší. O historii i záchraně zámeckého areálu povídáme během prohlídek, které pořádáme pro ty, kteří k nám zavítají na návštěvu.

Srdečně Peroutovi

Prohlídky nejsou pevně stanoveny a probíhají v termínech, které jsou uveřejněny na webových stránkách Zámku Korozluky.